Protocol pentru constituirea alianţei electorale „ROMÂNIA TA”

Autor: Laurențiu Theodoru, Postat in Blogurile Noii Republici la 04/02/2016

Proiecte lăudabile au fost lansate recent pe piaţa politică: Inițiativa România și propunerea de alianţă electorală ROMÂNIA TA.

parteneriatDar cum de la vorbă până la faptă, te mănâncă sfinții, vom trăi și vom vedea! Vor reuşi liderii formaţiunilor noi şi (cu intenţii) curate să pună interesul public mai presus de orgoliile personale? Vor da dovadă de discernământ, capacitate de negociere şi susţinere reciprocă? E un prim test pe care îl vor da noii pretendenţi la viaţa politică a cetăţii! Cine știe, poate se va urni o alianță în jurul unor idei și principii și nu în siajul unor oameni, oricât de carismatici ar fi aceştia! Sau poate totul nu e decât o (altă) mascaradă!

De aceea, cu o deschidere reală către o colaborare transpartinică cinstită si transparentă, vă invit să aruncaţi o privire pe o propunere de protocol pentru alianţa electorală. Orice idee, corecţie sau adăugare e binevenită.

Protocol pentru constituirea alianţei electorale „ROMÂNIA TA”

– proiect –

Partidele şi organizaţiile minorităţilor naţionale semnatare ale acestui protocol hotărăsc

Înfiinţarea alianţei electorale cu denumirea „Alianţa electorală ROMÂNIA TA”

 

Art. 1. Constituirea alianţei electorale

 • Se constituie la nivel naţional alianţa electorală formată din partidele şi organizaţiile minorităţilor naţionale semnatare numită în continuare alianţa, pentru participarea la scrutinul alegerilor locale din 5 iunie 2016, pentru alegerea primarilor, consilierilor locali și a consilierilor judeţeni.

Art. 2. Denumire

 • Denumirea alianţei este: „Alianţa electorală ROMÂNIA TA”, denumire prescurtată „ROMÂNIA TA”.

Art. 3. Sediul

 • Sediul alianţei va fi stabilit în prima şedinţă a Consiliului de Coordonare.

Art. 4. Semnul electoral

 • Semnul electoral al alianţei va fi stabilit şi depus în conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. Deciziile alianţei

 • Deciziile sunt obligatorii pentru toţi membrii şi organizaţiile fiecărui partid/organizaţie.
 • Eventualele contradicţii sau dezacorduri între partidele/organizaţiile semnatare se supun discuţiei Consiliului de Coordonare al alianţei pentru a fi rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 6. Obiectivele alianţei sunt:

 • Participarea pe liste comune a părţilor semnatare, în condiţii de egalitate şi respect reciproc, în cadrul alianţei, la scrutinul organizat în 5 iunie 2016 pentru pentru alegerea primarilor, consilierilor locali și a consilierilor judeţeni.
 • Câştigarea unui număr cât mai mare de mandate la alegerile pentru primari, consilieri locali și consilieri judeţeni. organizate în anul 2016.
 • Colaborarea, consultarea şi stabilirea acţiunilor comune în cadrul activităţilor de la nivelul administrației publice locale.

Art. 7. Consiliul de coordonare

 • La nivel naţional se constituie Consiliul de Coordonare al alianţei compus din câte un reprezentant mandatat din partea fiecărui partid/organizaţie a minorităţilor. Preşedinţii partidelor şi ai organizaţiilor minorităţilor, precum şi candidaţii acestora la alegerile locale nu pot fi membri ai Consiliului de Coordonare.
 • Organele de conducere naţionale ale fiecărui partid/organizaţie îşi pot desemna sau înlocui oricând reprezentantul mandatat în Consiliul de Coordonare
 • Consiliul de Coordonare este competent să hotărască asupra oricăror probleme legate de executarea prevederilor prezentului Protocol şi ale funcţionării alianţei.
 • Întrunirile Consiliului de Coordonare sunt desfăşurate legal numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi de drept.
 • Consiliul de Coordonare se va întruni ori de câte ori este necesar, dar numai dacă toți membrii săi au fost anunţaţi cu cel puţin 24 de ore înainte despre şedinţă, ordinea de zi şi documentele aferente supuse dezbaterilor.
 • În Consiliul de Coordonare hotărârile se iau prin votul majorităţii simple a celor prezenţi.
 • Pentru exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Coordonare emite hotărâri.

Art. 8. Atribuţiile Consiliului de Coordonare

 • Stabileşte sediul alianţei
 • Stabileşte semnul electoral
 • Alege Comitetul de Conducere şi Secretariatul alianţei, dintre membrii săi
 • Aprobă Codul etic al candidatului alianţei
 • Aprobă calendarul comun de acţiune al alianţei pentru campania electorală privind alegerea primarilor, consilierilor locali și a consilierilor judeţeni. .
 • Numeşte mandatarul/mandatarii financiar/i al/ai alianţei la nivel naţional.
 • Mediază conflictele dintre structurile judeţene ale partidelor membre ale alianţei.
 • Aprobă lista de candidaţi ai alianţei la alegerile la alegewrile locale pe baza propunerilor fiecărui partid.
 • Lista finală de candidaţi ai alianței se depune la Biroul Electoral Central sub semnătura reprezentanţilor legali ai alianţei .
 • Soluţionează orice alte probleme legate de aplicarea prezentului protocol.

Art. 9. Comitetul de conducere şi secretariatul alianţei

 • Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale alianţei, Consiliul de Coordonare, în prima sa şedinţă va desemna, dintre membrii săi, un comitet de conducere fornat dintr-un preşedinte şi minim 2 vicepreşedinţi. Aceştia au calitatea de reprezentanţi legali ai alianţei în conformitate cu prevederile Legii 115/2015 și Hotărârile AEP.
 • Pentru pregătirea şi întocmirea documentaţiilor necesare organizării și desfăşurării activităţii Consiliului de Coordonare şi a campaniei electorale se înfiinţează Secretariatul alianţei.
 • Secretariatul alianţei va fi ales în prima şedinţă a Consiliului de Coordonare, dintre membrii săi şi va fi format dintr-un Secretar general și minim 2 secretari adjuncţi.

Art. 10. Procedura de desemnare a candidaţilor

 • Toţi candidaţii alianţei vor îndeplini un set minim de criterii de integritate şi moralitate, cuprins în Codul etic al candidatului alianţei, stabilit de comun acord de toţi membrii alianţei în prima şedinţă a Consiliului de Coordonare
 • Numărul de candidaţi şi ordinea pe lista de candidaţi ai fiecărui partid politic component vor fi stabilite pe baza sondajelor de opinie şi cu acordul partidelor active şi implicate direct pe plan local sau judetean.
 • Părţile semnatare se angajează ca, pe baza cercetărilor sociologice şi a consultărilor politice la nivelul conducerilor partidelor să identifice şi să propună candidaţii cu cele mai mari şanse de a câştiga.
 • Candidaţii care urmează să fie incluşi în lista de candidaţi a alianţei vor fi desemnaţi de fiecare partid politic component al alianţei în parte, în baza prevederilor statutare, şi vor fi comunicaţi Consiliului de Coordonare sub semnătura preşedintelui partidului politic.

Art. 11. Echipa de campanie electorală

 • Echipa centrală de campanie este condusă de coordonatorul național şi un coordonator adjunct. Componența echipei centrale de campanie este desemnată de Consiliul de Coordonare.
 • La nivel judeţean, de sector al municipiului Bucureşti, la nivelul municipiului Bucureşti, echipa de campanie este constituită din coordonatorul de campanie şi un coordonator adjunct desemnaţi de consiiliile de coordonare judeţene.
 • Coordonatorii vor întocmi, împreună cu candidaţii şi cu acordul conducerii partidelor componente ale alianţei un Calendar comun de campanie al candidaţilor.
 • Bugetul campaniei electorale la nivel naţional se propune de către echipa centrală de campanie şi se aprobă de către Consiliul de Coordonare al alianţei.
 • Bugetul se constituie din contribuţii ale candidaţilor, precum şi din contribuţii ale partidelor componente ale Alianţei, proporţional cu numărul de candidaturi depuse.
 • Partidele politice componente ale alianţei vor întreprinde toate demersurile necesare pentru implicarea membrilor acestora în campania electorală, conform strategiei prezentate de echipa centrală de campanie.

Prezentul protocol s-a redactat în …. exemplare originale de valoare juridică egală, …. pentru alianţă, câte unul pentru fiecare parte semnatară și …. pentru AEP.

Data:

Semnatari:

Tagged with 

Lasă un răspuns