Nowa Republika: Wspieramy obywateli polskich, którzy wybrali drogę konserwatywną i reformatorską

Varianta în limba poloneză a Comunicatului de presă din 30/01/2016
Polska wersja językowa komunikatu prasowego z dnia 30/01/2016

Nowa Republika (Romania) wyraża poparcie dla partii „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS) rządzącej w Polsce i dezawuuje próby niektórych urzędników europejskich narzucenia Polsce wartości lewicy.

foto com 29 ianuarie - polona„Nasi koledzy, obecnie rządzący w Polsce, ktόrzy legalnie wygrali wybory jesienią ubiegłego roku ze śmiałym programem obecnie zdecydowanie przez nich realizowanym. Dobrze wiemy, że przeprowadzili coś podobnego w latach 90, ale mamy już dowody, że ta „terapia szokowa” była sukcesem dla narodu polskiego. Całkowite odejście od europejskich praktyk dotyczących polityki zbliżenia się do Rosji i ponownym zapewnieniu o zobowiązaniach dotyczących bezpieczeństwa w ramach strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi są elementami, które wywołały furię w niektórych gabinetach europejskich. Niemniej uważamy, że ważnym jest, aby Polska kontynuowała tą drogę, a jej przywódcy nie powinni zniechęcać się niektórymi krytykami, bo tylko wtedy odpowiedzą ogromnemu zaufaniu, które zostało im powierzone przez obywateli polskich”, powiedział Doru Oprea, członek zarządu Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR) z NR.

W odniesieniu do monitorowania przez UE Polski, Doru Oprea twierdzi, że jest to działanie, które należy przeprowadzić w krajach UE, w których zostanie stwierdzone odstąpienie od podstawowych zasad UE przyjętych i potwierdzonych w głosowaniu powszechnym.

„To bezprecedensowe środki, ale okoliczności są różne od tego, co zdarzyło się wcześniej na poziomie Unii. Polscy konserwatyści wspierają takie wartości jak miłość do kraju, świadomość historii, wiarę w Boga i szacunek dla tradycji, dlatego będziemy uważnie obserwować, w jaki sposób UE będzie odnosić się do zasad promowanych przez PiS. Bruksela musi zrozumieć, że są oni obywatelami UE, którzy mają poglądy prawicowe i którzy demokratycznie wybrali partię do reprezentowania ich interesów zgodnie z prawem. To, iż nie podzielają oni w pełni polityki lewicowej promowanej w kręgach zachodnich nie czyni z Polaków mniej europejskimi niż francuzi lub niemcy”, dokończył Doru Oprea.

Nowa Republika i partia „Prawo i Sprawiedliwość” z Polski są w grupie Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR) i podzielają wspólne wartości, takie jak wolność jednostki, praworządne państwo, niezależność wymiaru sprawiedliwości, wartości rodzinne i bezwarunkowego szacunku dla godności ludzkiej.

Partia Nowa Republika
30 stycznia 2016

Lasă un răspuns